19 Jan, 2018


sv6

Шерман Белла

Шерман  Белла Шерман Белла
Воскресенье, 24 февраля 1924

Шерман  Белла родилась 25 февраля 1924 г. в д. Шестаково Гомельской области. Молодой, худенькой девчушкой закончила школу, когда началась война. Ей исполнилось только 17 лет.  Всей семьёй пришлось эвакуироваться из Белоруссии в Азербайджан.   А в 1942 г. Беллу призвали в армию.  Закончила курсы шоферов и попала в артиллерийский полк.  В её обязанности входило обслуживание зенитных батарей. На своей огромной машине худенькой Белле приходилось подвозить: боевую технику, боеприпасы, пищу для бойцов и командира в нужные артиллерийские точки под градом пуль. Шерман Белла научилась стрелять из зениток и иногда заменяла убитых зенитчиков. Так прошла всю войну шофёром в артиллерийском полку.

     Шерман Бела награждена: орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией».   После окончания войны, Белла вернулась в Курск и проработала 40 лет секретарём – машинисткой.  В Израиль репатриировалась с семьёй в 1991 году. Имеет 2-х сыновей, 4х внуков, и 6 правнуков.

       По сей день является, активным членом ветеранской организации города Кармиэля.

     Автор - председатель Комитета ветеранов г. Кармиэля      Т. Евстигнеева.                     

Фото  Н. Ходосов. 

Подгот. К печати М. Ринский   

Календарь мероприятий

День Победы в Ашкелоне


Празднование Дня Победы 8 мая 2017 года г.Ашкелон
 

Май 2017 года


Ветераны в Израиле о Войне
 

Последние комментарии

Тарнопольский Г.И.

04. июня, 2017 |

Как связаться с Вами? Григорий Исаакович двоюродный дед моего мужа Андрея...

Сима и Борис

04. февраля, 2017 |

Спасибо за память. Очень важно, чтобы никто не был забыт. Чтобы внуки и...

Back to Top

ברית ותיקי מלחמת העולמ השנייה שנלחמו בנאצים

ברית ותיקי מלחמת העולמ השנייה שנלחמו בנאצים -
נוסד לפני 30 שנה (1977) ביוזמתו של חיים לסקוב, רמטכ״ל של צה״ל לשעבר, לוחם במלחמת העולם השנייה.
בראש ועדת הכנה להקמת ארגון כלל־ארצי של לוחמים בנאצים עמד סרבן לשעבר, ותיק המלחמה אלוף-משנה נאום אולשנסקי הנבחר מאוחר יותר כיו׳׳ר ראשון של ברית הוותיקים. כנס היסוד הראשון של לוחמי מלחמת העולם השניה - עולי ברה״מ בישראל, בו הוצגו 12 מחלקות עירוניות המונות כ-1000 איש, נערך ב-7 ביולי 1977 באולם ארגון ההנצחה ״יד לבנים״ בפתח תקווה.
ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה, אשר נוסד בשנות ה-70 של המאה הקודמת, הפך לארגון ציבורי בשנות ה־90, עם הגעתו של גל העליה הגדול ביותר לישראל מברה״מ לשעבר. בראש ברית הוותיקים עמדו בשנים השונות אישי ציבור ידועים, נציגי עליה בולטים, כמו:
• סרבן לשעבר, אלוף-משנה במיל׳ נאום אולשנסקי;
• אלוף-משנה במיל׳ מנדל מרשאק!
• אברשה כהן;
• אלוף-משנה כבוד של צה״ל ארקדי תימור ו
• גיבור ברה״מ, אלוף-משנה וולף וילנסקי j
• סרבן לשעבר, אלוף-משנה כבוד של צה״ל לב אובסישר;
• סרבן לשעבר איסאק רוזובסקי!
• אלוף-משנה יבסיי פסקובר.
בדצמבר 2005, בכנס ה-11 נבחר כיו״ר הארגון אברהם גרינזייד, איש ציבור מנוסה, אשר נבחר פעמיים כחבר עיריית רחובות, בשנים שונות היה חבר נשיאות ארגון יוצאי ברה״מ - חבר העמיס והפורום הציוני, יו״ר ועד סניף רחובות במשך 15 שנים ויו״ר ועד מחוז רחובות בשמך 10 שנים. ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה שנלחמו בנאצים, המונה כיום כ-16,000 איש, המאוחדים ב-8 אזורים ו-87 מחלקות מהווה גוף ציבורי עצמאי, אשר נוסד בהתנדבות, על בסיס שיתוף פעולה של אזרחי ישראל - לוחמים נגד נאציזם, אלמנותיהם ובני משפחותיהם (ילדים ונכדים), וכן אלה שהיו אזרחים בצבא ועובדי עורף בזמן המלחמה. לבריתנו הצטרפה גם קבוצה גדולה של אסירי גטו ואנשים שעברו מצור לנינגרד.
בכל שנות קיומה ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה שנלחמו בנאצים משתתפת באופן פעיל בחיים ציבוריים ותרבותיים של הארץ. מחלקות הברית במקומות שונים הנן מרכזים המוניים ביותר העובדים יומיום לקליטה חברתית ונפשית של אנשים מבוגרים, אשר עברו לחימה גדולה ההיא נגד נאציזם.
במרכז העניינימ של הברית בשלג זה:
• חיזוק והתפתחות בסיסה - מחלוקות מקומיות, באמצעות גיוס אנשים חדשים - בני משפחות הוותיקים ן
• תעמולה רחבה ופעילה של תרומת יהודים בניצחון על גרמניה פשיסטית ושותפיה;
• הנצחת לוחמים - יהודים, אשר נספו בקרבות מלחמת העולם השנייה;
• תמיכה פסיכולוגית וחברתית של הוותיקים, הגנה על אינטרסים שלהם בכל רמה;
• התפתחות ותמיכה מקיפה של תנועת נשים בתוך הברית;
• פעולות למען חינוכו הצבאי-פטריוטי, הנפשי והמוסרי של הדור הצעיר הישראלי על דוגמת עוז-רוח וגבירת סביהם וסבתותיהם בתקופת מלחמת העולם השנייה ועל דוגמת חיילי צה״ל הנלחמים על חירותה ועצמאותה של ישראל.
אברהם־ מיכאל גרינזייך
יו״ר ברית ותיקי מלחמת העולם השנייה שנלחמו בנאצים